بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا

بیمه باربری و یا حمل و نقل کالا حال به صورت زمینی، دریایی و هوایی ‌بیمه‌ ای‌ است‌ که‌ با داشتن‌ آن‌ ‌بیمه ‌گر در مقابل‌ دریافت حق‌ بیـمه‌ ‌از ‌بیمه‌ گذار، متعهد‌ می ‌شود در صورتی که در جریان‌ حمل‌ و نقل کالا توسط اتوبار از نقطه ‌ای‌ به‌ نقطه دیگر، در اثر وقوع‌ خطرهای‌ موضوع‌ بیمه‌، کالا تلف‌ شده‌ و یا دچار خسارت شود و یا ‌بیمه‌گذار هزینه هایی در رابطه‌ با این‌ خطرات ‌متحمل‌ شود، تمام خسارت ‌های وارد را جبران‌ کند. علاوه‌ برآن‌ در بعضی‌ موارد زیان‌ وارده‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ نیز از طریق‌ این‌ بیمه‌ جبران‌‌ می ‌شود.
اگر به یک اتوبار خوب و با کیفیت و قابل اعتماد نیاز دارید تمیزبار بهترین انتخاب شماست.

بیمه باربری و حمل و نقل وارداتی

این بیمه مختص کالاهایی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از کشورهای خارجی خریداری می‌ شوند، که به صورت خریدهای براتی، بدون انتقال ارز و یا از طریق اعتبارات اسنادی انجام‌ می شود و با توجه به قوانین جاری، خرید این نوع بیمه برای وارد کنندگان کالا اجباری است.

بیمه باربری و حمل و نقل صادراتی

کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای دیگر فرستاده می شوند، بر اساس انواع شرایط فروش، نیازمند به ‌بیمه‌ نامه صادراتی هستند. به موجب این بیمه، شرکت‌ های بیمه کالای صادره از کشور ایران تا کشور مقصد را تحت پوشش قرار‌ می ‌دهند.

بیمه باربری و حمل و نقل ترانزیت

اگر کشور ایران در مسیر حمل و نقل قرار داشته باشد و مبداء و مقصد حمل‌ ها در خارج از كشور ایران باشد، باربری ترانزیتی می شود. به بیمه نامه‌ های مربوط به این نوع حمل ها، بیمه نامه ‌های ترانزیت‌ گفته می شود و نرخ و شرایط بیمه نامه ‌های صادراتی عیناً برای آن ها مورد استفاده قرار‌ می‌ گیرد.