جا به جایی ظروف شکستنی

جا به جایی ظروف شکستنی

جا به جایی ظروف شکستنی

جا به جایی ظروف شکستنی بسیار مهم است، زیرا این وسایل بسیار حساس هستند و با کوچک ترین ضربه ای می شکنند. برای بسته بندی کردن بلورجات و شیشه ها همیشه از سنگین ترین آن ها شروع کنید و کار را تا سبک ترین ادامه دهید. این کار باعث کاهش شکسته شدن وسایل می شود.
با شکستن هر یک از ظروف شکستنی و بلور، شما مجبور به خرید مجدد آن هستید تا تمام وسایلتان کامل باشند.
شکستن یا سالم ماندن وسایل در اسباب کشی به اتوبار مورد اعتماد شما هم بستگی دارد زیرا اگر باربری خوب نباشد وسایل شما سالم نمی مانند. تمیز بار یکی از بهترین های اتوبار تهران است.

بسته بندی وسایل مورد استفاده

وسایلی که خیلی از آن ها استفاده می کنید و به اصطلاح دم دستی هستند را در یک جعبه جداگانه قرار دهید تا بعد از جا به جا شدن به دنبال آن ها نباشید.
این کار باعث کاهش شلوغی و بر هم ریختگی می شود.

وسایل مورد نیاز بسته بندی

با این وسایل از ظروف شکستنی خود مراقبت کنید.
1– جعبه ‌های مقوایی مناسب در سایز متوسط
2– فوم‌های محافظ، حبابدار و ضربه‌گیر
3– روزنامه و کاغذهای باطله جهت بسته‌بندی ظروف
4– نوارچسب پهن برای بسته‌بندی
5– ماژیک
6– قیچی

قانون بسته بندی وسایل

  • داخل تمام لیوان ها را با کاغذ، فوم یا پارچه پر نمایید و آن ها را صاف درون جعبه قرار دهید و بین آن ها کارتن جدا کننده نصب کنید.
  • زمانی که شما در حال بستن نایلون حباب دار دور کاسه و بشقاب ها هستید فراموش نکنید هر کدام را جدا گانه بسته بندی کنید و به صورت دسته ای روی هم قرار ندهید.
  • مطمئن بشوید درون جعبه هیچ فضای خالی و جود ندارد تا جایی برای تکان و ضربه به وسایل وجود نداشته باشد، تمام فضا های خالی را با کاغذ، فوم و یا پارچه پر نمایید .

درباره نویسنده

نظر خود را بنویسید