بسته بندی لیوان شیشه ای

بسته بندی لیوان شیشه ای

راهنمای گام به گام بسته بندی لیوان شیشه ای

ظروف شیشه ای بسیار حساس و شکننده هستند، بنابراین در هنگام جابجایی آن ها باید نهایت دقت و توجه اعمال گردد. در هنگام اسباب کشی و باربری این وسایل، با به کار بردن نکاتی می توان بهترین نتیجه را به دست آورد.

می توانید بسته بندی وسایل خود را به اتوبار بسپارید. در صورت نیاز به اتوبار تهران ، شرکت تمیزبار می تواند به شما در جابجایی ایمن کلیه وسایل کمک نماید.

ظروف شیشه ای را در مکان های مخصوص نگه داری نمایید. در صورتی که در کنار سایر وسایل قرار بگیرند، امکان خرد شدن و شکسته شدن آن ها وجود دارد. می توانید از یک جعبه اختصاصی برای ظروف شیشه ای استفاده کنید.

برای بسته بندی این وسایل می توانید از جعبه های سلولی کمک بگیرید. این جعبه ها را می توانید خریداری نمایید و یا اینکه خودتان آن ها را درست کنید.

سعی کنید ظروف در داخل این جعبه ها قابلیت جابجایی نداشته باشند. برای این کار می توانید از کاغذ  و پارچه استفاده نمایید. روزنامه گزینه خوبی است ، اما جوهر روزنامه می تواند ظروف شیشه ای شما را لکه دار کند.

با استفاده از کاغذ و یا روزنامه قسمت های داخلی ظروف شیشه ای را پر کنید. قسمت بیرونی این ظروف را با دستمال کاملا بپیچید.

ظروف شیشه ای را در داخل جعبه های سلولی قرار دهید. مراقب باشید قطعات را با فشار وارید ننمایید.

هنگامی که جعبه به طور کامل پر شد، روی جعبه را با حباب یا دستمال بپوشانید، به طوری که از حرکت آن جلوگیری شود.

پس از پایان بسته بندی جعبه را به آرامی تکان دهید، اگر متوجه حرکت محتویات داخل جعبه شدید، قسمت های خالی را با استفاده از پارچه و روزنامه پر کنید. در پایان درب جعبه را ببندید، این کار را با استفاده از نوار چسب های پهن انجام دهید.

روی جعبه عنوان شکستنی را ذکر نمایید، تا کارکنان اتوبار برای جابجایی آن ها بسیار دقت نمایند.

درباره نویسنده

نظر خود را بنویسید