نکات مهم برای بلند کردن اجسام سنگین

نکات مهم برای بلند کردن اجسام سنگین

نکات مهم برای بلند کردن اجسام سنگین

بسیاری از ما در جابه جایی اجسام سنگین بدون کمک باربری تهران دچار کمر درد و درد ستون فقرات می شویم.
بلند کردن اجسام سنگین با فشار زیاد به ستون مهره باعث کشیدگی عضلات کمر و گردن می شود .

بهترین روش بلند کردن اجسام سنگین

  • هنگام بلند کردن به سمت رو به روی خود نگاه کنید و سرتان را بالا بگیرید تا از آسیب به گردن جلوگیری شود .
  • هرگز برای بلندکردن و جابه جایی جسم سنگین بدن خود را به سمت پایین نکشید، زیرا این کار فشار زیادی به ستون فقرات و گردن شما وارد می کند.
  • سعی کنید تمام نیروی خود را بر روی عضلات بدن بیاندازید و از فشار آوردن به عضلاتی مانند فک و دهانتان جلوگیری کنید .
  • برخی به هنگام بلند کردن اجسام سنگین دندان های خود را محکم به هم فشار می دهند که بسیار اشتباه است.

مراحل بلند کردن اجسام سنگین

حمل ونقل وسایل سنگین را باربری شمال تهران با نام تمیز بار به خوبی انجام می دهند.
باید در مرحله اول بنشینید و سپس جسم را بردارید و در راستای زاویه ستون فقرات از جای خود بلند شوید.
یعنی پاها را به عرض شانه باز کرده، عضلات شکم را منقبض کرده و کمر را صاف کنید.
زانوها را در حالت خم به صورت چمباته روی زمین قرار دهید.
جسم را با هر دو دست سفت بگیرید.
با کمک گرفتن از عضلات پا و نزدیک کردن جسم به بدن آن را بلند کنید.

نکات رعایتی قبل از جابه جایی

• پیش از بلند کردن وسایل، وزن هر کدام از اجسام را تخمین زده تا از میزان سنگینی هر کدام مطلع شوید.
• قبل از بلند کردن، هریک از کارتن ها را یک بار دیگر چک کنید تا بسته بندی آن ها به خوبی انجام شده باشد و از چسب های پهن نواری برای استحکام آن ها استفاده کنید.
• جهت تثبیت تعادل آن ها می توان با طناب، وسایل را به هم وصل کرد تا از سر خوردن آن ها جلوگیری شود.
• سعی کنید وزن اجسام را در هنگام بلند کردنشان در مرکز بدن خود متمرکز کنید و کمر را صاف نگه دارید تا با چرخش کف پا آن را آسان تر جابه جا کنید.
• کارگران باربری با برداشتن قدم های کوچک جسم را بلند می کنند و هرگز بدن را پیچ نمی دهند.
• در آخر برای زمین گذاشتن وسایل، زانو را خم کرده و از عضلات پا کمک بگیرید.

کارکنان تمیز بار به عنوان باربری شمال تهران در اسباب کشی به ویژه جابه جایی وسایل سنگین، مهارت و دقت کافی دارند و شما می توانید با اطمینان خاطر اسباب کشی خود را به آن ها بسپارید.